26 millioner til økt EU-forskning

Norske forskningsinstitutter kan nå søke på 26 millioner kroner som Kunnskapsdepartementet har øremerket for å øke deltagelsen i EUs 7.rammeprogram.

Norske institutter har tradisjonelt hevdet seg godt innenfor EU-forskningen, men det er et potensial for økt deltakelse.

- Regjeringen ønsker at flere institutter kommer med og tettere samarbeid mellom institutter og næringsliv. Tiltaket er viktig for å styrke den norske innovasjonsevnen gjennom økt tilgang til den enorme kunnskapsbasen EUs rammeprogram representerer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Les hele pressemeldingen på Kunnskapsdepartementets hjemmeside.

Til toppen