264 millioner til høyhastighetsbredbånd er fordelt

- Vi fordeler nå årets bredbåndstilskudd på 264 millioner kroner til alle landets fylkeskommuner. Dette vil trolig gi rundt 15.000 nye husstander i distriktene høyhastighetsbredbånd, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

I Statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 264 millioner kroner til bredbåndsutbygging i distriktene. Disse midlene vil isolert sett kunne gi rundt 15.000 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. Sammen med den store satsingen på utbygging av 5G i distriktene til høyhastighetsbredbånd, vil dette bidra til at et rekordhøyt antall husstander får nytt eller forbedret bredbånd,

De statlige pengene utløser økonomiske bidrag fra fylkeskommunene og kommuner, og sammen med utbyggernes egne investeringer skaper dette et løft for bredbånd i distriktene som er lagt større enn de statlige pengene alene.

- Med årets bevilgning får vi dekket huller i områder der det ikke er lønnsomt for de kommersielle tilbyderne å bygge. Dette er en felles dugnad mellom stat og fylkeskommune som vi vet er veldig effektiv, sier Helleland.

I tillegg til bredbåndstilskuddet lanserte regjeringen i begynnelsen av februar en historisk satsing på raskt, trådløst bredbånd i distriktene gjennom den kommende 5G-auksjonen.

Satsningen kan gi utbygging av høyhastighetsbredbånd på inntil 560 millioner kroner i distriktene. Til sammen legger dette til rette for over 800 millioner kroner til bredbånd fra staten.

- Regjeringen har bidratt med over 1,5 milliarder kroner i bredbåndstilskudd  siden 2014. Dette har gjort at vi har nådd vårt ambisiøse mål om raskt bredbånd på 100 megabit per sekund til 90 prosent av husstandene i 2020, sier Helleland.

Det er fylkeskommunene som skal forvalte tilskuddsmidlene, som kun skal gå til områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Dette er blant de mest spredtbygde områdene i landet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt en fordelingsnøkkel for bredbåndsmidlene for 2021 basert på de siste tallene for bredbåndsdekning i fylkene. Fylkene som har flest innbyggere i spredtbygde strøk uten tilbud om høyhastighetsbredbånd får relativt sett størst andel av potten.

Les mer om fordelingen av årets bredbåndsmidler på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsider