Presseinvitasjon:

28 års utredningsarbeid avsluttes med Banklovkommisjonens 31. rapport

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 29. januar overleverer Banklovkommisjonen sin aller siste rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40
Tid: Mandag 29. januar klokken 11.30 – 12.00.

Av sikkerhetshensyn ber vi deg ta med gyldig legitimasjon. Vi anbefaler oppmøte i god tid, og senest 11.15. 

Påmelding: Innen fredag 26. januar klokken 16 til presse@fin.dep.no.

Banklovkommisjonen overleverer sin 31. og siste utredning, NOU 2018: 3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. Utredningen foreslår utkast til lovregler om krisehåndtering og offentlig administrasjon av skadeforsikringsforetak, livsforsikringsforetak og pensjonsforetak.

Kommisjonens leder Erling Selvig innleder, og er sammen med finansministeren tilgjengelig for kommentarer.

Banklovkommisjonen ble opprettet i 1990 for å modernisere, samordne og revidere den norske finanslovgivningen. Kommisjonen har fått mange tilleggsoppdrag underveis, og overleverer nå sin aller siste utredning, nummer 31 i rekken.

Kommisjonens utredninger har løpende blitt omsatt i lovverk, herunder en ny samlet finansforetakslov og en modernisert pensjonslovgivning for privat sektor.  

Les mer om Banklovkommisjonen

Pressekonferansen vil også være tilgjengelig på Nett-tv.

Nett-tv 28 års utredningsarbeid avsluttes med Banklovkommisjonens 31. rapport

Se sendingen her

Se sendingen her