281 kommuner i det nye virkeområdet for investeringsstøtte i Distrikts-Norge

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente 26. februar 2014 Norges forslag til virkeområde for distriktsrettet støtte til næringslivet. Syv kommuner går ut av dagens virkeområde, mens fire nye kommuner kommer inn.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente 26. februar 2014 Norges forslag til virkeområde for distriktsrettet støtte til næringslivet. Syv kommuner går ut av dagens virkeområde, mens fire nye kommuner kommer inn. 

Virkeområdet i seg selv er ingen distriktspolitisk ordning, men et geografisk rammeverk. Det bestemmer hvor offentlige myndigheter kan gi støtte til næringsvirksomhet for å fremme utviklingen i områder med særskilte utfordringer. I Norge kan slik støtte gis til områder med lav befolkningstetthet for å redusere ulemper som følger av spredt bosetting og store avstander.

- Vi er svært godt fornøyd med at ESA har godkjent vårt forslag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Norge har brukt alle muligheter som ligger i retningslinjene for å sikre best mulig rammebetingelser for næringslivet i Distrikts-Norge.

ESA har godkjent et geografisk område helt opp mot befolkningstaket i retningslinjene, som inkluderer over 25 prosent av innbyggerne i Norge. Videre har vi fått handlingsrom til å gå helt opp til de maksimale støttesatsene for investeringsstøtte. Det betyr at små bedrifter (under 50 ansatte) kan få inntil 35 prosent støtte, mens mellomstore bedrifter (50-249 ansatte) og store bedrifter (fra og med 250 ansatte) kan få henholdsvis inntil 25 og 15 prosent støtte til investeringer i for eksempel bygninger eller ny teknologi.

Fordi de nye retningslinjene ikke gir rom for like høy befolkningsdekning for perioden 2014-2020 som for forrige syvårsperiode, må noen kommuner ut av virkeområdet. Vurderinger av hvordan blant annet befolkning, arbeidsmarked og inntektsnivå har forandret seg over tid, har ført til at regjeringen nå justerer hvilke kommuner som skal være innenfor virkeområdet.

Flesberg (Buskerud), Finnøy, Vindafjord (Rogaland), Austevoll (Hordaland), Kristiansund, Aukra og Herøy (Møre og Romsdal) går ut av virkeområdet, mens innlandskommunene Øyer, Vestre Toten, Nord-Odal og Sør-Odal kommer inn i virkeområdet.

Nå som virkeområdet er godkjent, kan norske myndigheter starte prosessen med å melde og notifisere distriktspolitiske ordninger til ESA. Eksempler på ordninger er investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge og transportstøtte via fylkeskommunene. Virkeområdet vil gjelde fra 1. juli 2014 til 31. desember 2020.

Se pressemelding fra ESA

Til toppen