Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

286 kommuner får penger til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Regjeringen fortsetter satsingen på skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Fra 2014-2019 har det vært en gradvis opptrapping av midler til denne tjenesten. I 2019 er det bevilget til sammen om lag 1,3 milliarder kroner, inkludert øremerkede tilskudd på 330 millioner kroner. Nå er det klart hvilke kommuner som får midler.

- Når skolehelsetjenesten og helsestasjonene forebygger sykdom og fanger opp barn, unge og familier som sliter gjør de en veldig viktig jobb. Å forebygge psykiske helseproblemer hos barn og unge er å investere i fremtiden deres. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og prioriterer gode oppvekstvilkår for barn og unge. Tall fra SSB viser også en sterk vekst i årsverk for helsesykepleiere. Vi er likevel ikke i mål, og vi vil fortsette satsningen, sier helseminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har nå fordelt det øremerkede tilskuddet for 2019 etter søknad. 286 kommuner har fått tilskudd på omlag 330 millioner.

Til toppen