288 millioner til forskningsradar i Skibotn

Norge går inn med 288 millioner kroner til å bygge og drifte et nytt radarsystem i Nord-Skandinavia som skal studere atmosfæren over den nordlige halvkulen. Det skal blant annet bygges en ny radar i Skibotn i Troms.

Siden 1975 har en rekke radarer og antenner i Nord-Skandinavia og på Svalbard studert den øvre delen av atmosfæren, ionosfæren og nordlyset. Flere av disse er modne for å oppgraderes eller skiftes helt ut. En rekke land i Europa, pluss Japan og Kina, går nå sammen om å finansiere nytt og moderne utstyr.

– Vi får nå helt ny teknologi til å undersøke nordlyset og andre fenomener i atmosfæren. Vi kan blant annet få tredimensjonale bilder som gir helt andre muligheter for forskerne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Investeringen er helt i tråd med regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

– Vi følger opp langtidsplanen og legger over en kvart milliard på bordet for at dette forskningsanlegget skal realiseres. Norge har allerede sterke romforsknings- og romindustrimiljøer. Dette vil være et løft for dem, sier Røe Isaksen.

Les mer på nettsidene til Forskningsrådet.

Til toppen