Maritimt samarbeid med Singapore

Utvikling av maritim teknologi sto på dagsordenen da statssekretær Dilek Ayhan deltok på Maritime Technology Conference i Singapore i dag.

Konferansen er arrangert av singaporske og norske myndigheter. Den samler flere sentrale aktører, og dreier seg i år om globale utfordringer knyttet til elektronisk maritim navigasjon.

– Det er viktig at vi både fra næringslivet og myndighetene opprettholder det langvarige maritime samarbeidet om forskning og teknologiutvikling med Singapore. Det er helt avgjørende med internasjonalt samarbeid for å styrke de maritime næringenes konkurransekraft, sier statssekretær Dilek Ayhan.

Bildetekst: Adm.dir. for Harding, Styrk Bekkenes, statssekretær Dilek Ayhan og Hardings direktør i Singapore, Ahmad Khan, under åpningen av livbåtprodusenten Harding sitt nye kontor og serviceanlegg i Singapore.

Singapore er et av verdens viktigste maritime knutepunkter og en viktig maritim partner for Norge. Over 1200 norske skip anløper Singapore årlig, og nesten 200 maritime norsktilknyttede selskaper er etablert i landet. I tillegg har vi et godt og veletablert samarbeid innen maritim forskning og utvikling.

Norge og Singapore signerte en samarbeidsavtale om maritim forskning i år 2000. Avtalen åpner for tett kontakt mellom høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i de to landene. Samarbeidsavtalen vil bli fornyet for sjette gang 28. april 2015. Samtidig vil en felles utlysning innen maritim forskning mellom Singapore og Norge bli lansert.

Til toppen