3 av 4 afghanske asylsøkere får ikke bli i Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I løpet av de fem første månedene i år har UDI avslått over 70 prosent av alle realitetsbehandlede asylsøknader fra afghanske borgere. Dette er en kraftig økning fra 2015, da omlag 20 prosent av søkerne fikk avslag på søknad om beskyttelse etter behandling i UDI. Det har også vært en økning i antallet ens-lige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som ikke får asyl.

– Jeg er tilfreds med at UDI har justert sin vurdering av hvilken rettslig terskel som skal gjelde ved vurderingen av om sikkerhetssituasjonen i et område er så alvorlig at enhver fra dette området vil ha krav på beskyttelse. Kun de med et individuelt og reelt behov for beskyttelses bør få asyl i Norge, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Økningen i antall asylavslag skyldes blant annet at UDI har endret sin vurdering av den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. UDI mener at det i dag ikke er noen provinser i Afghanistan som har en så alvorlig sikkerhetssituasjonen at ingen kan sendes tilbake dit. Alle saker vurderes konkret, og afghanske søkere uten individuelle anførsler vil som utgangspunkt få avslag på asyl. Dette gjelder også enslige, mindreårige asylsøkere.

 – Med de store ankomstene til Europa som vi så høsten 2015, er det svært viktig at Norge ikke har en asylpraksis som mer liberal enn den som føres i andre europeiske land, tvert i mot, sier innvandrings- og integreringsministeren.

UDIs praksisendring gjør at norsk asylpraksis blir mer lik praksis i andre europeiske land. Praksisendringen er også i samsvar med vurderinger som er gjort av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).