Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3 millioner kroner i tilskudd til finansiering av 24 private kirkebygg i 2018

Tilskuddsordningen for private kirkebygg skal gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg med noe lavere egenfinansiering.

Tilskudd til privateide kirkebygg er fordelt til trossamfunn og menigheter mange steder i landet. Det er variasjon i beløpene, men tilskuddet representerer uansett en håndstrekning til finansiering av forsamlingslokaler, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Med kirkebygg menes bygg, eller deler av bygg, som benyttes av et trossamfunn til utøvelse av sin religiøse tro. Tilskuddene beregnes med utgangspunkt i nettoarealet. Arealet må utgjøre minimum 50 kvadratmeter. Det kan gis tilskudd for inntil 5 kvadratmeter pr. medlem og det kan gis tilskudd på inntil 825 kroner pr. kvadratmeter. Offentlig godkjente medlemstall legges til grunn for beregningen.

Menighet

Sted

Beløp

Menigheten Norge for Kristus

Sarpsborg

164 529 kroner

Telemark Chin Baptist Church

Skien

120 870 kroner

Den Læstadianske Forsamling i Bodø

Bodø

346 038 kroner

Bjerkely Menighet

Undrumsdal

193 231 kroner

Hellige Demetrios av Thessaloniki

Kristiansand

61 041 kroner

Wat Bodhi-dhamm Buddhistforening i Norge

Ålesund

63 467 kroner

Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen

Nodeland

139 062 kroner

Pinsemenigheten Filadelfia Orkdal

Orkanger

159 678 kroner

Menigheten Betel Haga

Auli

310 868 kroner

Kvitseid Pinsemenighet

Kvitseid

33 957 kroner

Den Etiopiske Ortodoks kirken i Norge

Oslo

280 953 kroner

Metodistkirken i Arendal

Arendal

153 615 kroner

Frelsesarmeen Sandvika korps

Oslo

8 085 kroner

Frelsesarmeen Grønland korps

Oslo

54 573 kroner

Frelsesarmeen Gol/ Hallingdal korps

Oslo

12 127 kroner

Frelsesarmeen Halden korps

Oslo

62 658 kroner

Filadelfiakirken Sarpsborg

Sarpsborg

204 550 kroner

Bø Pinsemenighet

Bø i Telemark

31 127 kroner

Moe menighet

Sandefjord

140 679 kroner

Betania Menighetssenter

Grimstad

63 871 kroner

Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo

Skien

108 339 kroner

Nordisk Kadampa Meditasjonssenter

Oslo

42 446 kroner

Lyngdal Frikirke

Lyngdal

169 785 kroner

Det Albanske Kultur- og Trossamfunn i Østfold

Fredrikstad

57 403 kroner

 

Til toppen