30 millioner til bærekraftig energi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tone Skogen deltok på styremøte i FN-initiativet for bærekraftig energi i Brussel 15. juni. Norge viderefører støtten og vil bidra med ti millioner kroner i året de neste tre årene.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, ledet møtet i Europakommisjonen 15. juni og lanserte handlingsplanen for bærekraftig energi for alle (Sustainable Energy for All - SE4All). Presidenten i Verdensbanken Jim Yong Kim, Islands president Ólafur Ragnar Grímsson, og Sveriges visestatsminister Isabella Lövin deltok også på møtet.

Bærekraftsmålet om ren energi

Store endringer innen energisektoren er nødvendig for at de internasjonale klimamålene skal nås. Andelen fornybar energi må økes og energi må brukes mer effektivt.

FN prioriterer bærekraftig energi og har gjort det til ett av sine nye bærekraftsmål. SE4All ble etablert i 2012 og skal bidra til å etablere partnerskap mellom utviklingsland, privat sektor, givere og sivilt samfunn. Tilgang på ren energi, klima og energisikkerhet skal også høyere på den internasjonale agendaen. Så langt har 100+ land, derav 85 utviklingsland, sluttet seg til initiativet.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

– Bærekraftsmålet om ren energi for alle ble vedtatt i fjor høst. Nå er tiden inne for at politikere, sivilt samfunn og privat sektor trapper opp engasjementet, sier Tone Skogen.

Gjennom initiativ som er lansert i samarbeid med SE4ALL vil omtrent 1 milliard mennesker kunne få tilgang til elektrisitet og kokeovner, gitt at planene blir gjennomført.

Statssekretær Tone Skogen vis-à-vis Ban Ki-moon. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Norge viktig støttespiller

Norge har støttet SE4All-initiativet siden 2011 og deltar aktivt i utformingen av initiativet. På styremøtet i Brussel annonserte statssekretær Skogen at Norge vil videreføre støtten og bidra med ti millioner kroner i året frem til 2018. Norge er sammen med Danmark, Sverige, Storbritannia og EU-kommisjonen blant de største bidragsyterne.

Utenriksminister Børge Brende og Statoil-sjef Eldar Sætre sitter i styret.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.