30 nye skogområder er vernet i dag

Regjeringen verner 30 nye skogområder. Områdene omfatter ca 76 km2 nytt verneareal, hvorav ca 48 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

Regjeringen verner 30 nye skogområder. Områdene omfatter ca 76 km2 nytt verneareal, hvorav ca 48 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern.

- Dette er viktig dag for norsk naturmangfold. Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede arter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hele 50 prosent av artene som i Norsk rødliste 2010 er klassifisert som truede eller nær truede lever i skog. Vernet av skogområder skal sikre truede arter og naturtyper i norsk skog og bidra til et representativt vern av skogtyper. Norge har stor variasjon av skogtyper, også typer som er internasjonalt sjeldne.

- Regjeringen økte bevilgningen til frivillig skogvern med 100 millioner kroner i 2014 sammenlignet med fjoråret. Vi prioriterer arbeidet med naturmangfold, og skogvern er et viktig virkemiddel fordi rundt halvparten av våre truede arter lever i skog, sier Sundtoft.

Interessen for frivillig skogvern har økt sterkt de siste årene, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder. Det er i 2014 planlagt vern av ytterligere et stort antall frivillig vern områder, i tillegg til vern av viktige offentlig eide skogområder. Hittil er nær 2,6 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

- Regjeringen er klare på at vi skal styrke arbeidet med frivillig skogvern. Jeg er glad for at vi får opp farten i det viktige skogvernarbeidet. Allerede i løpet av 2014 planlegger vi vern både av ytterligere en rekke frivillig vern områder og av flere viktige offentlige eide skogområder, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Områdene som nå er vernet:

 1. Mikkelsberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark fylke
 2. Odnesberga naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland fylke
 3. Løftlia naturreservat, Rana kommune, Nordland fylke
 4. Renålia naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag fylke
 5. Brenslefjellet naturreservat, Molde og Nesset kommuner, Møre og Romsdal fylke
 6. Eidsfjellet naturreservat (utvidelse), Våler og Åsnes kommuner, Hedmark fylke
 7. Hanestadvola naturreservat, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke
 8. Ytterøya naturreservat, Elverum kommune, Hedmark fylke
 9. Kalvmyra naturreservat, Elverum kommune, Hedmark fylke
 10. Askevann naturreservat, Rakkestad kommune, Østfold fylke
 11. Fuglen og Ømyr naturreservat (utvidelse), Halden kommune, Østfold fylke
 12. Gukilhøgda naturreservat, Trøgstad og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus fylker
 13. Jerndalsfjellet naturreservat, Råde kommune, Østfold fylke
 14. Prestebakkefjella naturreservat (utvidelse), Halden kommune, Østfold fylke
 15. Sandå og Henestangen naturreservat, Råde og Våler kommuner, Østfold fylke
 16. Sandungåsen naturreservat, Hurum kommune, Buskerud fylke
 17. Veikulåsen naturreservat (utvidelse), Gol kommune, Buskerud fylke
 18. Halvfaråsen naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud fylke
 19. Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud fylke
 20. Grønknuten naturreservat (utvidelse), Modum kommune, Buskerud fylke
 21. Askerudbekken naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 22. Sønstebybekken naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 23. Høgtidsåsen og Svartfjellet naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 24. Mastedalen naturreservat, Modum kommune, Buskerud fylke
 25. Mjøvann naturreservat, Skien kommune, Telemark fylke
 26. Øyvassheia naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 27. Åmtona naturreservat, Åmli kommune, Aust-Agder fylke
 28. Geislafoss naturreservat, Audnedal kommune, Vest-Agder fylke
 29. Heltveit - Bjørge naturreservat, Lindås kommune, Hordaland fylke
 30. Katnosa-Spålen naturreservat (utvidelse), Ringerike kommune i Buskerud fylke, Jevnaker og Lunner kommuner i Oppland fylke.

Oversiktsskart (pdf)

Detaljert kart (pdf)

Forskrifter (pdf)

Kongelig resolusjon

 

 

 

Til toppen