35 millioner ekstra til kollektivsatsing i Kristiansand

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Kristiansand en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Derfor tildeles Kristiansand 35 millioner kroner ekstra i belønningsmidler. Midlene kommer i tillegg til de 80 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kristiansand, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Med 35 millioner kroner ekstra, får Kristiansand totalt 115 millioner kroner i belønningsmidler i 2015.

Kristiansand skal bruke midlene på tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange. Byen ønsker å få flere til å velge kollektivtrafikk, sykkel og gange for sine transportbehov, særlig i rushtiden.

– Bedre tilbud med økt frekvens gjør alternativene til privatbil mer attraktivt, sier Solvik-Olsen.

Krav til effekt
Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen
Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen