37,8 millioner kroner til videreutdanning for fagarbeidere i industrien og byggebransjen

Enda flere ansatte i byggebransjen og industrien skal få videreutdanne seg. Som et resultat av lønnsoppgjøret med frontfagene i fjor høst, lovet regjeringen midler til studieplasser til Industrifagskolen. Nå lyses det ut nærmere 40 millioner kroner til 498 nye studieplasser som fagskolene kan søke på.

–Behovet for dyktige fagarbeidere hadde vi før koronaen kom, og det vil bare forsterke seg i årene fremover. Med nærmere 40 millioner kroner kan fagarbeidere over hele landet få kompetansepåfyll som gir dem et konkurransefortrinn i et tøft arbeidsmarked, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Industrifagskolen er et samarbeid mellom Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi der fagarbeidere kan få gratis kompetansepåfyll. I tett samarbeid med fagskoler har man utviklet korte, fleksible utdanningstilbud som kan kombineres med jobb og familieliv.

– Målet med denne utlysningen er å opprette og fylle 100 klasser i hele landet, der 2000-3000 ansatte i industri og byggenæring får kompetanse om ny teknologi, nye produksjonsmetoder og ikke minst grønn omstilling, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse og rekruttering i Norsk Industri.

Skreddersyr utdanningstilbud for arbeidslivet

- Mange bedrifter, særlig innen håndverksfag, ingeniørfag og tekniske fag, har et udekket kompetansebehov. Med Industrifagskolen er arbeidslivet med på å bestemme hva utdanningen skal inneholde. Da sikrer vi også at bedriftene får den kompetansen de er ute etter, sier Asheim.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som lyser ut midlene til fagskolene. Kravet er at fagskolene skal tilby korte og fleksible videreutdanningstilbud for ansatte innen industri og byggfag.

- Bedrifter må hele tiden omstille seg for å lykkes i den internasjonale konkurransen. Høyt kompetente fagarbeidere er et viktig konkurransefortrinn for Norge, særlig i de eksportrettede industribedriftene. Denne styrkingen av høyere yrkesfaglig utdanning er derfor svært viktig, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

Søknadsfristen er 19.februar. Her kan du lese mer om utlysningen.

– Bedrifter og tillitsvalgte lokalt får her en unik mulighet, og kan nå sammen med en fagskole søke om å få et skreddersydd tilbud i sin bedrift. Både innholdet og formen det blir undervist i kan tilpasses, sier Per Skau, Forbundssekretær i Fellesforbundet

 

Fakta om utlysningen:

  • Diku lyser ut midler til nye studieplasser til industri- og byggrelaterte videreutdanningstilbud i høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Stortinget har bevilget 37,8 millioner kroner til 498 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning i 2021.
  • Midlene bevilges som ettårige studieplasser med helårseffekt i 2021.
  • Midlene skal gå til videreutdanningstilbud som kan defineres inn under det som kalles «Industrifagskolen» – en paraplybetegnelse for tilbud utviklet av partene i arbeidslivet gjennom Bransjeprogram for industri og bygg.
  • Tilbudene skal dekke kompetansebehov definert av arbeidsgiver- og tillitsvalgtapparatet i fellesskap.
  • Det er fagskoler som kan søke om midler til studieplasser.
  • Det overordnede målet for disse studieplassene er at fagskoler tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri og bygg.
  • Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og/eller omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften.
  • Bakgrunnen for Stortingets budsjettvedtak er forhandlingene i frontfagene i august 2020.