Fire millioner kroner til verdensarvsenter i Geiranger

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft bevilger fire millioner kroner til verdensarvsenter i Geiranger. Det kunngjorde hun under sitt besøk i Geiranger i dag.

Under et besøk til Geiranger onsdag kunne klima- og miljøminister Tine Sundtoft fortelle at det er bevilget fire millioner kroner til verdensarvsenter. Foto: Jo Randen/KLD

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft bevilger fire millioner kroner til verdensarvsenter i Geiranger. Det kunngjorde hun under sitt besøk i Geiranger i dag.

Målet med bevilgningen er å styrke den lokale oppfølgingen av verdensarvkonvensjonen. Geirangerfjorden er sammen med Nærøyfjorden innskrevet som Vestnorsk fjordlandskap på Unescos lite over verdens kultur- og naturarv.

Midlene skal gå til etableringen av et verdensarvsenter i Geiranger. Senteres kjerneoppgave er å være et besøks-, informasjons- og formidlingssenter om verdensarvverdiene i Vestnorsk fjordlandskap. 

- Verdensarvsentrene skal bidra til å styrke den lokale forankringen av og engasjementet om verdensarven. Arbeidet Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv gjør, er et svært godt eksempel. Jeg synes det flott å kunne offentliggjøre at Klima- og miljødepartementet bevilger fire millioner kroner i investeringsstøtte til etablering av verdensarvsenter i Geiranger, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Bevilgningen på 4 millioner kroner skal, sammen med Klima- og miljødepartementets tilskudd av 2013 på tre millioner, benyttes til ombygging og tilrettelegging av bygningsmassen ved Norsk Fjordsenter til et verdensarvsenter. Senteret skal legge til rette for formidling og informasjon om verdensarvverdiene i Vestnorsk fjordlandskap. Etableringen skjer i et forpliktende samarbeid med lokale og regionale myndigheter.

En autorisasjonsordning er under utarbeiding i departementet. Autorisasjonen gir status som verdensarvsenter. I løpet av 2015 ønsker Klima- og miljødepartementet å ha en plan for etablering av verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene. I tillegg til Geiranger har Vegaøyan på Helgeland og Bergkunsten i Alta mottatt tilskudd til etablering av verdensarvsentre. Alle disse tre stedene anses nå fullfinansiert fra statens side med hensyn til etableringsstøtte.

Klima- og miljøministeren ble under besøket presentert for muligheter og utfordringer ved forvaltningen av verdensarven, knyttet til forurensning og cruisetrafikk i verdensarvfjordene, forvaltningen av kulturlandskapet og den lokale satsingen Grøn Fjord 2020 med mål om sporløs ferdsel i verdensarvområdet.

- Det er inspirerende å få presentert slike ambisiøse planer for forvaltningen av verdensarven som jeg har fått her i Geiranger i dag, sier Tine Sundtoft.

 

Les mer om Grøn fjord 2020 her.

Til toppen