40 forbilder i tre

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Innovasjon Norge (IN) har gjennom 15 år jobbet for økt og innovativ bruk av tre. Med «40 forbilder i tre» gir IN deg et innblikk i resultatene.

Innovasjon Norge har gjennom 15 år jobbet for økt trebruk og styrket konkurransekraft i den norske skog- og trenæringen. Gjennom mobiliseringsarbeid og finansiell støtte har IN bidratt til utvikling av mer enn tusen nyskapende treprosjekter, fra arkitektoniske konsepter til byggprodukter og konstruksjonsmetoder.

Preikestolhytta.
Preikestolhytta er bygget av tre. Foto: Emile Ashley