Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

40 millioner kroner til aktivitetstilbud til mennesker med rusproblemer

Helsedirektoratet lyser nå ut om lag 40 millioner kroner til aktivitetstilbud til mennesker med rusproblemer.

I budsjettforliket med KrF i 2017 ble tilskuddet til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud for mennesker med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring styrket.

Det er fremdeles mellom 30 og 40 millioner kroner igjen i ordningen i år. Siden saksbehandlingen etter forrige utlysningsrunde i Helsedirektoratet ikke er helt ferdig, er ikke nøyaktig beløp klart. Helsedirektoratet har nå lyst ut gjenstående midler som organisasjoner kan søke på. Søknadsfristen for tilskuddet er 5. november.

–Regjeringen er opptatt av mangfold i tilbudene til mennesker med rusproblemer. Ideelle og frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for å få personer med rusproblemer i jobb og aktivitet. Jeg oppfordrer alle som driver med aktivitetstilbud til denne gruppen om å søke på midlene, sier helseminister Bent Høie.

For neste år foreslår regjeringen å videreføre aktivitets- og institusjonstilskuddene til ideell og frivillig sektor med samlet om lag 315 millioner kroner.

– Alle mennesker har behov for å være en del av et fellesskap og å føle seg til nytte. Å ikke ha bolig eller meningsfylte aktiviteter i hverdagen oppgis ofte som årsak til tilbakefall etter rusbehandling. Derfor prioriterer regjeringen bolig, arbeid og aktivitet til mennesker med rusproblemer, sier Høie.

Til toppen