40 millioner til norsk-indisk forskning om antibiotikaresistens

Regjeringen har bevilget 40 millioner kroner til felles forskningsprosjekter mellom norske og indiske forskere om antibiotikaresistens. Nå utlyses midlene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (fra venstre), direktør Arvid Hallen i Forskningsrådet, utenriksminister Børge brende og direktør Erlend Bremertun Smeland ved Oslo universitetssykehus ved markeringen om norsk-indisk forskningssamrabeid om antibiotikaresistens.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (fra venstre), direktør Arvid Hallen i Forskningsrådet, utenriksminister Børge brende og direktør Erlend Bremertun Smeland ved Oslo universitetssykehus ved markeringen om norsk-indisk forskningssamrabeid om antibiotikaresistens. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– For å lykkes i kampen mot antibiotikaresistens, må vi utvikle ny kunnskap og samarbeide over landegrensene. Ved hjelp av disse midlene legger vi til rette for begge deler, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskningsmidlene på 40 millioner kroner ble i dag utlyst samtidig i Norge og India. Det blir stilt krav om at norske og indiske fagmiljøer og forskningsmiljøer skal samarbeide både om søknadene og forskningsprosjektene.

Samarbeider om forskning

– India har verdensledende forskningsmiljøer som kan styrke de norske miljøene, og gi oss økt innsikt i kompleksiteten rundt antibiotikabruk i et så stort land. Samtidig kan norske forskere bidra til økt kunnskap om overvåkning av antibiotikabruk og antibiotikaresistens. De to landene har forskningsmiljøer som utfyller hverandre, sier Bent Høie. 

Verden er i ferd med å miste et av de viktigste verktøyene i den medisinske verktøykassen. Antibiotika har reddet millioner av menneskeliv i mange år. Feil bruk og overdreven bruk har ført til en eksplosjonsartet utvikling i forekomsten av multiresistente bakterier de ti siste årene.

I Europa dør årlig rundt 25.000 mennesker som følge av resistens. I 2050 risikerer verden 10 millioner årlige dødsfall som følge av dette.

Satser på global helse

– Global helse er en hovedsatsing for regjeringen og et område der Norge er ledende internasjonalt. I utviklingsland ser vi i dag at medisiner mot malaria, tuberkulose og hiv i økende grad ikke virker på grunn av antibiotikaresistens. Derfor satser vi på innovasjon og forskning for å utvikle nye medisiner og nye måter å møte disse utfordringene på. Jeg er glad for at vi i dag kan lansere et nytt samarbeid mellom norske og indiske miljøer på et så viktig felt, sier utenriksminister Børge Brende.

Kampen mot antibiotikaresistens er en av regjeringens viktigste helsepolitiske saker. Det er en kamp som krever innsats fra mange sektorer, og som må utkjempes både globalt og nasjonalt.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i landbruket

– Landbruks- og matdepartementet har nyleg vedteke ein ambisiøs handlingsplan for å redusere utbreiinga av antibiotikaresistens i landbruket. Antibiotikabruken i norsk matproduksjon er lågast i Europa, men målet er fortsatt reduksjon. Antibiotikaresistens er ei global helseutfordring, og kunnskaps- og forskingsbehova er større enn noko land kan løyse aleine. Difor er eit internasjonalt forskingssamarbeid på området viktig, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Regjeringen har satt seg mål om å redusere den norske befolkningens antibiotikabruk med 30 prosent innen utløpet av 2020. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser en nedgang i antibiotikabruk i befolkningen på 13 prosent de siste tre årene.  

Til toppen