400 godkjente "Inn på tunet-gårder". 200 nye venter på tur

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sylvi Listhaug åpnet den nasjonale konferansen for Inn på tunet i Stavanger. Norge har nå 400 godkjente Inn på tunet-gårder som driver ulike typer omsorgsarbeid. 200 nye er under godkjenning. Landbruket har stort potensiale for nytenking og tjenesteyting!

I forbindelse med konferansen, som avsluttes i dag, besøkte Sylvi Listhaug Steindal gård i Randaberg kommune. Bonde Edvard Kolnes drev med grønn omsorg og innsats i forhold til «utsatte barn og unge» lenge før både begrepet grønn omsorg og Inn på tunet var funnet opp. 

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er imponert over det bonde Edvard Kolnes har fått til på gården sin.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er imponert over det bonde Edvard Kolnes har fått til på gården sin. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kolnes har hatt botiltak for ungdom og i dag er det blant annet en flott gårdsbarnehage på Steindal gård, pluss diverse hestetilbud. Edvard har fått både fylkes-BU-pris og nasjonal BU-pris for sitt engasjement og entreprenørskap innen IPT.

Statsråden er imponert over det hun fikk se på gården, se video:

Edvard Kolnes har planer om et dagsenter for personer med demens og har fått avtale med Randaberg kommune. Landbruks- og matminister Sylvi listhaug sier det er et stort behov for slike tiltaksplasser:

 

Den nasjonal konferanse for Inn på tunet, som avsluttes i Stavanger i dag,  har tittel " Med mestring som ballast". 

Nasjonal konferanse for Inn på tunet er blitt en viktig møteplass for alle som er opptatt av Inn på tunet. I år er fylkesmannen i Rogaland vertskap. Konferansen har barn og unge som tema:

  • Helsefremmende tilbud for utsatte barn og unge
  • Alternative opplæringsarenaer i skolen
  • Offensive løsninger på tvers av sektorer
  • Ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forsking 

Programmet

Listhaug hadde en klar oppfordring om å tenke nytt i forhold til velferdstjenester. Med samfunnets mange velferdsutfordringer må kommunene tenke nytt, landbruket må tenke nytt og sektorene må samarbeide om nye løsninger.  Skole er en slik sektor, med høye frafallstall, og mange barn og unge som sliter med ulike utfordringer.  Inn på tunet-tilbud kan være gode alternativ. Listhaug fremhevet den nye nasjonale veilederen for gården som læringsarena. Den er et resultat av et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet,  og skal bidra til mer informasjon til kommunene om inn på tunet og muligheter innenfor opplæringslovens og lærerplanens rammer. 

Evalueringen av Inn på tunet-løftet i 77 kommuner, viser at mange kommuner mener IPT-tilbudene som er etablert gjennom IPT-løftet, er økonomisk lønnsomme for kommunen. Det er en stor utfordring at IPT-tilbudet salderes bort i kommunebudsjettet. For å unngå dette er det viktig å få frem alternativkostnadene for kommunene. 

Sylvi Listhaug viste til stortingsmeldingen "Garden som ressurs – marknaden som mål", om vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. 

– Vi trenger flere og dyktige Inn på tunet tilbydere. Vi har i dag imponerende 400 godkjente Inn på tunet-gårder og 200 under godkjenning. Landbruket har stort potensiale for nytenking og tjenesteyting, sier Sylvi Listhaug.  

Regjeringen vil:

  • Følge opp tiltaksområdene i handlingsplanen for Inn på tunet (2013–2017).
  • Bruke erfaringene fra Inn på tunet-løftet til å forbedre tjenestene slik at de blir mer attraktive og konkurransedyktige.
  • Medvirke til å synliggjøre Inn på tunet for aktuelle tjenestesektorer.
  • Medvirke til god koordinering og samarbeid mellom de ansvarlige myndigheter på de ulike tjenesteområdene
  • Medvirke til dokumentasjon av effekter og samfunnsnytte av Inn på tunet-tilbudene 

Utviklingsprogrammet for landbruksbasert vekst og verdiskaping er betraktelig styrket det siste året, og er nå 98 millioner kroner. Programmet gir mange muligheter også for Inn på tunet-tilbydere - både for vekst, samabeid, profesjonalisering og kompetansebygging. Vi ser allerede spennende initiativ til samarbeid gjennom samvirkemodeller for IPT-bedrifter. Inn på tunet Trøndelag og Inn på tunet Hedmark er gode forbilder. 

Gårdene med spennende næringer innenfor IPT, reiseliv og lokalmat fremstår ofte attraktive å overta for den yngre garde. Ikke minst fordi gården kan gi arbeidsplasser til begge ektefellene, og at de får bruke høyere utdanning og personlige egenskaper i en slik sammenheng