Flere millioner kroner til forskning og innovasjon om mat og landbruk

Denne uken får en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter støtte fra Forskningsrådet. Prosjektene skal blant annet bidra til å gjøre matsystemer mer bærekraftige, gi bærekraftig verdiskaping i biobaserte næringer, forske på sirkulær økonomi og arealer under press.

– De landbruksrelaterte forsknings- og innovasjonsprosjektene spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen. Sirkulær økonomi og biobaserte næringer henger nøye sammen for at vi skal kunne utvikle et mer bærekraftig matsystem. Prosjektene som når får støtte vil bidra til å skape mer og øke konkurranseevnen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tildelingen skjer gjennom Forskningsrådets to ulike ordninger; innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP).

Gir støtte til forskningsbasert innovasjon

Av de 46 innovasjonsprosjektene i næringslivet som får støtte fra Forskningsrådet, omhandler fem av dem landbruk og mat. Innovasjonsprosjektene skal bidra til bærekraftig verdiskaping i de biobaserte næringene. Prosjektene i landbruket vil blant annet se på karbpnfangst og bærekraftige matsystemer, optimalisert dyrking av løk, lysteknologi til agurkproduksjon hele året, og teknologiutvikling innen spekepølseproduksjon og landbruk.

80 millioner til bærekraftig verdiskaping i de biobaserte næringene

Prosjekt

Prosjektansvarlig

Midler (Millioner)

Smartgjødsler for karbonfangst og bærekraftige matsystemer

 

Smartsoil AS

 

4 708

 

Mer Norsk Løk: Nye norske løkprodukter og optimalisert dyrking og lagring av norsk løk i et endret klima

 

Larvik Løk AS

 

5 300

 

Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker helårsproduksjon av agurk i Norge

 

Smedsvig Gård DA

 

8 000

 

Precision Agriculture Sensor for Weed Species Recognition and Targeted Weed Control

 

Dimensions Agri Technologies AS 

16 000

DigiSpek - Digital lærende spekepølseprosess

 

Nortura

14 650

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

21 av prosjektene  som har fått støtte tar for seg ulike tema i mat- og landbruksektoren. Prosjektene skal være med på møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Formålet med kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger. Søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prioriteringer og tildelinger er foretatt av bredt sammensatte porteføljestyrer. Disse prosjektene innen mat- og landbruksområdet får støtte:

105 millioner til framtidens bærekraftige matsystemer

Prosjekt

Prosjektansvarlig

Midler (Millioner)

SusKelpFood – Sustainable ingredients from cultivated kelp to the food industry

Møre forskning

26 376

 

How can fisheries contribute more to a sustainable future?

Universitet i Bergen

 

23 759

NewTools - Developing tools for food system transformation, including food summary scores for nutrition and sustainability

Folkehelseinstituttet

29 989

 

Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture

Stiftelsen Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning

30 000

 

 135 millioner til forskning på areal under press

Prosjekt

Prosjektansvarlig

Midler

Sustainable movement and restoration

of natural and productive soils in important infrastructure projects

NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap Institutt for bygg- og miljøteknikk

 

27 000

 

Space for resilience - how do we plan

 for stormwater, biodiversity and recreation to increase urban resilience?

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

 

26 694

 

REPEAT - REthinking sustainable land use of PEATland

Institutt for miljø og naturvitskap

 

16 730

 

Forests and wildlife under pressure

 – systems analysis for sustainable solutions

HØGSKOLEN I INNLANDET EVENSTAD

 

 

19 750

 

Restoration of ecosystem functioning a

nd biodiversity in semi-natural habitats under high pressure

NIBIO TRONDHEIM

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA

 

 

14 528

 

MARINE?SPATIAL?PLANNING?AND?

CUMULATIVE?IMPACTSOF?BLUE?

GROWTH?ON?SEABIRDS?(MARCIS)

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA

 

23 860

 

Launching the Norwegian Green Infrastructure Network and new decision-support tools for Land Prioritization, Scenario and Impact assessment

 

STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA

 

14 982

 

 70 millioner til forskning på sirkulær økonomi

Prosjekt

Prosjektansvarlig

Midler

Resource sharing in residential buildings: Innovative approaches to shared, circular mobility & space solutions for sustainable consumption

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

 

10 395

 

Shifting to sustainable circular values chains for handling plastics in the fisheries and aquaculture sector.

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

 

14 392

 

REDUCE - Rethinking Everyday Plastics

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - SIFO

 

11 509

 

Development of a bacterial meal with a tailored high-lipid content for use as feed additive in aquaculture

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

 

21 487

 

ALCOhol-based PrOcess for Production of carbonic acid diesters from CO2 (ALCOPOP)

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN

 

11 727

 

Biochar as a quality recycling-product from organic waste fractions

Aquateam COWI

 

9 090