45 millioner kroner til innovasjonsprosjekter

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut 45 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.

Fullstendig utlysning ligger på nettsidene til Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet

Årets hovedprioriteringer for begge søknadstyper er forskning innen:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser - over hele landet
  • Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Teknologisk utvikling og innovasjon
  • Mattrygghet, helse og samfunn

For IPN-prosjekt er det mulig å sende inn frivillig skisse innen skissefrist 30. august. Søknadsfrist er 11. oktober 2017.

Til toppen