Historisk arkiv

48 900 arbeidsinnvandret til Norge i fjor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

- Arbeidsinnvandring bidrar til å skape vekst i norsk næringsliv. Regjeringens aktive arbeid mot sosial dumping er viktig for å beholde det velferdsnivået vi har i Norge og de kravene vi har i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt og UDI-direktør Frode Forfang. Foto: Arbeidsdepartementet

- Arbeidsinnvandring bidrar til å skape vekst i norsk næringsliv. Regjeringens aktive arbeid mot sosial dumping er viktig for å beholde det velferdsnivået vi har i Norge og de kravene vi har i norsk arbeidsliv, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

UDI presenterte i dag nye tall for arbeidsinnvandring. I løpet av 2012 var det en arbeids­relatert innvandring på 48 900 personer. Innvandring fra andre nordiske land kommer i tillegg. Mesteparten av arbeidsinnvandrerne kommer fra EØS-området, mens rundt 10 000 kommer fra land utenfor.

Ingen innvandringsbølge fra Sør-Europa

Arbeidsinnvandringen fra land i Sør-Europa holder seg fortsatt på et lavt nivå, men den øker. I fjor noterte UDI en arbeidsrelatert innvandring fra Sør-Europa på 2800 personer. Det er 30 prosent flere enn i 2011.

- Til tross for eurokrisen opplever vi ingen innvandringsbølge fra Sør-Europa. Av den totale arbeidsinnvandringen kommer under seks prosent fra disse landene, sier arbeidsministeren. 

Les mer om 2012-tallene på UDIs nettsider.