489 millioner kroner til nasjonal beredskap

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Redningsselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp mottar samlet 489 millioner kroner til nasjonal beredskap fra Norsk Tippings overskudd fra 2020. Dette er en økning på 58 millioner kroner fra i fjor.

– Dette er organisasjoner som har høykompetent frivillig redningspersonell og er en enorm ressurs for samfunnet vårt. De stiller opp i katastrofer og kriser som redning til sjøs, land, by og fjell, og har lokalkunnskap og tilstedeværelse og kan raskt bidra uavhengig av situasjonen, sier kultur og likestillingsminister Abid Raja.

Fra og med tildelingsåret 2018 ble fordelingen av Norsk Tipping sitt spilleoverskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner lagt om basert på objektive kriterier. Ordningen skal bidra til å sikre viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid pluss natur-, miljø- og dyrevern.

– Under pandemien har frivillige brukt kompetansen sin på utallige områder, som å sette opp telt på legevakter, transport av antatt smittede, organisert køer utenfor sykehus og bistått med smittetesting. Det er ekstra gledelig at organisasjonene mottar mange midler fra ordningen nå, etter et krevende år med pandemi, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Ordningen skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver videreføres.

Stortinget har derfor gitt tilslutning til at Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp skal sikres en årlig fast andel av midlene. Disse tre organisasjonene utfører oppgaver som er sentrale for norsk redning og beredskap. Øvrige organisasjoner må søke. Søknadsfristen er 1. september.

Tildeling fordelt på organisasjonene:

Mottaker

Tildeles 2021 (overskudd 2020)

 

 

Norges Røde Kors

288 888 464

Redningsselskapet

178 269 780

Norsk Folkehjelp

21 940 896

Totalt

489 099 140