Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

494,8 millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2014

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag fordelt 494,8 mill. kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2014. 197,9 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken, 133 mill. kroner går til kulturbygg og 148,4 mill. kroner går til frifond. 15,4 mill. kroner går til Den kulturelle spaserstokken.

Regjeringen har i dag fordelt 494,8 mill. kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2014. 197,9 mill. kroner går til Den kulturelle skolesekken, 133 mill. kroner går til kulturbygg og 148,4 mill. kroner går til frifond. 15,4 mill. kroner går til Den kulturelle spaserstokken. 

Spillemidler til Den kulturelle skolesekken

 

Østfold

10 238 267

Akershus

18 215 534

Oslo

14 333 807

Hedmark

8 473 445

Oppland

8 208 171

Buskerud

10 183 722

Vestfold

9 007 361

Telemark

7 612 015

Aust-Agder

6 006 890

Vest-Agder

7 839 890

Rogaland

15 991 179

Hordaland

16 435 310

Sogn og Fjordane

6 932 674

Møre og Romsdal

10 908 690

Sør-Trøndelag

11 171 947

Nord-Trøndelag

7 231 339

Nordland

11 626 740

Troms*

8 339 772

Finnmark

7 468 888

Forskning og utvikling**

1 700 000

Inkludert Svalbard
** 
Kan benyttes til forskning/utredning/evaluering/utvikling av Den kulturelle skolesekken


Til sammen Den kulturelle skolesekken: 197 925 640 kroner

 

 1. Kulturbygg:
  Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus: 125 044 230
  Regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur: 8 000 000

  Til sammen kulturbygg: 133 044 230 kroner

 2. Frifond:
  Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (68,0 %): 100 942 076
  Norsk musikkråd (25,3 %): 37 556 390
  Norsk teaterråd (6,7 %): 9 945 763

  Til sammen frifond: 148 444 230 kroner

 3. Den kulturelle spaserstokken:
  Til sammen Den kulturelle spaserstokken: 15 400 000  kroner
  Budsjettmidler og spillemidler til Den kulturelle spaserstokken 2014 (30,8 mill. kr)
   

 

Østfold

1 719 000

 

Akershus

2 405 000

 

Oslo

2 216 000

 

Hedmark

1 601 000

 

Oppland

1 530 000

 

Buskerud

1 659 000

 

Vestfold

1 514 000

 

Telemark

1 317 000

 

Aust-Agder

   919 000

 

Vest-Agder

1 158 000

 

Rogaland

2 022 000

 

Hordaland

2 450 000

 

Sogn og Fjordane

1 131 000

 

Møre og Romsdal

1 805 000

 

Sør-Trøndelag

1 725 000

 

Nord-Trøndelag

1 172 000

 

Nordland

1 994 000

 

Troms

1 309 000

 

Finnmark

1 154 000