5 millioner til Røykenbadet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det trengs flere svømmehaller i det sentrale Østlandsområdet. Når det nye svømmeanlegget i Røyken står ferdig vil det bidra til økt kapasitet både for svømmetrening og svømmeopplæring i området, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. I dag ble det kjent at Røykenbadet tildeles 5 millioner kroner fra Kulturdepartementets anleggspolitiske program.

Kulturministeren, som selv bor i Drammen, gleder seg til å ta den nye svømmehallen i øyesyn. - Røykenbadet vil være viktig ikke bare for innbyggerne i Røyken, men for alle som bor i dette området. En ny svømmehall skaper trivsel og glede ved aktivitet, samtidig som det gir nye muligheter både for den organiserte idretten og for den egenorganiserte aktiviteten, sier Hofstad Helleland.

Røyken Eiendom AS, som står bak Røykenbadet, søkte i vinter Kulturdepartementet om programsatsingsmidler til svømmehallen som etter planen skal stå ferdig ved årsskiftet. Søknaden ble anbefalt av Norges Svømmeforbund, og i dag ble det kjent at 5 millioner kroner bevilges til badeglade Røykenboere.

- Det finnes per i dag ikke noe anleggstilbud for idretter som ønsker å drive med vannsport i Røyken kommune. Dette blir det nå endret på. Jeg er også helt sikker på at Røykenbadet blir et etterlengtet anlegg for skolenes svømmeundervisning, sier kulturministeren.

Røykenbadet er kostnadsberegnet til om lag 276 millioner kroner inkludert mva. Det er søkt om 42,2 millioner kroner i ordinære spillemidler. Den ordinære spillemiddelsøknaden er godkjent av Buskerud fylkeskommune.

Anlegget er godkjent som interkommunalt anlegg som en følge av investerings- og driftsavtaler med Hurum kommune.