5 stemmer fra konferansen om intoleranse og hat på nettet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

SE VIDEO

Hvordan skal konferansen om spredningen av intoleranse og hatefulle ytringer på nettet følges opp? Se anbefalingene fra blant andre Facebook, Human Rights Watch og Anti-rasistisk senter i nett-TV.

Hvordan skal konferansen om spredningen av intoleranse og hatefulle ytringer på nettet følges opp? Se anbefalingene fra blant andre Facebook, Human Rights Watch og Anti-rasistisk senter i nett-TV nederst på siden.

Konferansen ble arrangert i Budapest 27.-28. november av Europarådet i samarbeid med Utenriksdepartementet gjennom EØS-midlene.

Konferansen samlet blant annet forskere, nettaktivister og frivillige organisasjoner, samt representanter fra Facebook og tradisjonelle medier, som BBC.

Hør hvordan noen av deltakerne oppsummerer konferansen nendenfor.