50 millioner kroner til leverandører

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådet utlyser inntil 50 millioner kroner til prosjekter for leverandører til petroleums- og maritim sektor.

- Vi trenger flere ben å stå på. Gjennom den sterke satsingen regjeringen har på forskning og innovasjon, ruster vi næringslivet til å tenke nytt, sier næringsminister Monica Mæland.

Omstillingen næringslivet er inne i, krever fornyelse og innovasjon. Forskningsrådet utlyser nå penger til prosjekter som kan bidra til omstilling av leverandører til petroleums- og maritim sektor. 

- Vi må bli flinkere til å tenke på tvers av næringer. Kunnskap fra leverandørindustrien kan brukes på nye områder, sier Mæland.

Næringsrettet forskning en del av løsningen
Norsk økonomi står overfor betydelige utfordringer. En del av løsningen på disse utfordringene ligger i næringsrettet forskning.

- Forskningsrådets rolle er å koble den beste kunnskapen sammen med bedrifter med omstillingsbehov. Slike innovasjonsprosjekter er en samarbeidsform både bedrifter og forskningsinstitusjoner kjenner og liker – og som er verdiskapende, forteller Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Penger til sektorer med særskilte omstillingsbehov
Omstillingspengene kommer fra Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) som en prøveordning fra 2016 innenfor Forskningsrådets største næringsrettede program, BIA. Satsingen skal rettes mot områder som har særskilte behov for kunnskapsoppbygging og forskningsinnsats.

I 2016 skal pengene gis til bedrifter som er leverandører til petroleums- og maritim sektor. Utlysningen åpner for prosjekter som dreier seg om omstilling rettet mot nye markeder ved bruk av bedriftenes kjerneteknologi. Denne anvendelsen kan benyttes til uløste problemstillinger og gi nye markedsmuligheter innenfor landbasert industri, bygg og anlegg, mineralindustri, IKT, helse, varehandel og tjenestesektoren, miljø og bærekraft, avansert produksjon eller forretningsmodeller. Innsatsen kan være både nasjonalt og internasjonalt rettet.

- Nå gjelder det for bedriftene å utnytte mulighetene i denne utlysningen. Vi håper å se mange spennende og unike omstillingsprosjekter her, oppfordrer Fahlvik.

Søknadsfristen er 25. mai 2016.

Les mer om utlysningen her.