500 000 kroner til trafikksikkerhetsarbeid ved MIND-senteret i Bodø

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Bratten aktivitetspark og MIND-senteret i Bodø driver med spennende og nyskapende trafikksikkerhetsarbeid rettet mot unge trafikanter. Primærmålgruppa er elever i videregående skole - en aldersgruppe med høy ulykkesrisiko i trafikken. Det er derfor fint å kunne støtte prosjekter som retter seg spesielt mot ungdommer, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen.

Samferdselsdepartementet tildeler Bratten aktivitetspark et tilskudd på 500 000 kroner. Tilskuddet inngår i Samferdselsdepartementets ordning for tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak, som skal bidra til å styrke arbeidet med trafikksikkerhet som er satt i gang av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører. For 2015 er det satt av 4 millioner kroner til ordningen.

Bratten aktivitetspark eies av Bodø kommune, men utvikling og drift av senteret ivaretas av både kommunen og Nordland fylkeskommune. Aktivitetsparken har definert fem satsingsområder: trafikksikkerhet, læring, fysisk aktivitet, oppvekst og opplevelser. Tilbud innen satsingsområdet trafikksikkerhet omfatter Pelles Mini Trafikkskole, sykkelgård, trafikalt grunnkurs, mopedføreropplæring, samt trafikksikkerhetssenteret MIND, som ble åpnet i 2013.

Vil bevisstgjøre unge trafikanter

Formålet med MIND-senteret er å redusere antall drepte og skadde i trafikken ved å påvirke og endre ungdoms atferd og holdning i trafikken. Målgruppen er elever i videregående skole da ungdom i denne aldersgruppen har høy ulykkesrisiko i trafikken. Senteret har hentet navnet sitt fra det engelske ordet "mind", som betyr "vett" eller "forstand". Dette beskriver den grunnleggende tanken i arbeidet med å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger.

Midlene fra Samferdselsdepartementet vil gå til utvikling og prosjektering av MIND-senteret trinn 2. Trafikksikkerhet, livskvalitet og samfunnsøkonomisk nytteverdi er noe av det prosjektet vil legge vekt på. Det vil også bli lagt til rette for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med andre aktører på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Ordningen

Les mer om Bratten aktivitetspark og MIND-senteret