Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

5,5 millioner kroner ekstra til vekst og innovasjon i Nord-Norge

SIVA har gitt 34 millioner kroner til næringshager og inkubatorer i Nord-Norge i år, og nå er det lyst ut nye midler. – Det er gledelig å se at inkubator og næringshager fra Nord-Norge vinner i en nasjonal konkurranse, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Dette betyr at flere bedrifter i nord får hjelp til etablering og omstilling. For regjeringen er det et viktig mål å øke verdiskapingen i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene og mulighetene som finnes i nord, sier statsråden.

Sivas midler har som formål å øke den geografiske utvidelsen av programmenes nedslagsfelt og bidra til at bedrifter lokalisert på steder som ikke tidligere har hatt dette tilbudet kan motta hjelp til etablering, vekst og omstilling.

Siva mottok i alt 43 søknader, hvorav fem ble innvilget støtte. Av de fem som fikk innvilget sine søknader er tre fra Nord-Norge:

  • Halti Næringshage i Troms – geografisk utvidelse til bedrifter i Lyngen og Storfjord
  • Kunnskaparken Bodø i Nordland – geografisk utvidelse til bedrifter i Lofoten og Vesterålen
  • Nordkappregionen næringshage i Finnmark – geografisk utvidelse til bedrifter i Hammerfest

– Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraft i distriktene. Det at tre nord-norske miljøer vinner opp i denne sterke konkurransen er meget bra,
og med et større nedslagsfelt forventer vi at disse midlene vil bidra til at vesentlig flere bedrifter kan motta hjelp i sine utviklingsløp, sier Kjerstin Spjøtvoll. 

De nasjonale næringshage -og inkubasjonsprogrammene har de siste årene hatt rekordresultater. En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en betydelig mervekst for bedriftene i Siva-støttede inkubatorer og næringshager enn sammenlignbare bedrifter. Effekten er betydelig for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antall ansatte.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen