58 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 1. februar ble det fattet 28 beslutninger om å innlemme til sammen 58 rettsakter i EØS-avtalen.

Begge parter uttrykte tilfredshet med innsatsen som var gjort i fjor med å redusere utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. 481 rettsakter ble innlemmet i 2012, og det er det høyeste antallet i løpet av et år siden 1999. Det var enighet om viktigheten av å fortsette dette arbeidet også i 2013.

Her er en oversikt over rettsakene som ble vedtatt innlemmet i EØS-komiteen på møtet i Brussel 1. februar.

Til toppen