6 005 søkere har fått tilbud om en fagskoleplass

Totalt har 6 005 søkere fått tilbud om studieplass på de 30 fagskolene som deltar i Samordna opptak. Så mange som 90 prosent har fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg.

– Vi vet at fagskoleutdannede er etterspurt i arbeidslivet, derfor er det gledelig at det er mange som har kommet inn på det studiet de ønsket. Nå håper jeg de som har fått tilbud også har takket ja til plassen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Høyere yrkesfaglig utdanning er korte yrkesrettede utdanninger som utvikles i tett samarbeid med arbeidslivet. Av 9 319 søkere er 7 522 kvalifisert for opptak til minst ett studium. Totalt har åtte av ti av de kvalifiserte søkerne fått tilbud om studieplass.

Det er flere ledige studieplasser

At fagskolene for første gang er en del av Samordna opptak, gjør det enklere for folk å orientere seg i hvilke tilbud som finnes. Samtidig som tilbudene om plass går ut, åpner også Samordna opptak for at man kan søke på de ledige studieplasser denne uken. Listen over ledige studieplasser blir oppdatert jevnlig fremover.

– Det er fortsatt 2 800 ledige fagskoleplasser og jeg håper enda flere ønsker å bygge på kompetansen sin gjennom høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskoler over hele landet tilbyr kortere utdanninger som ofte er praktiske og direkte rettet inn mot arbeidslivet. Det er utdanninger som passer både for de som er i jobb, men som vil ha faglig påfyll, og for de som har blitt arbeidsledige eller permittert som en følge av koronakrisen, sier Asheim.

Disse søker seg til fagskolene

Snittalderen til de som har fått tilbud om studieplass, er 30 år. To av tre som har fått tilbud om studieplass har kommet inn på deltidsstudier, og det er en tendens til at de eldre søkerne går på kortere utdanninger og utdanninger på deltid. Flertallet søker seg til en fagskole i sitt eget hjemfylke.

– Mange av søkerne til fagskolene er voksne som tar utdanning ved siden av jobb og andre forpliktelser. Det er viktig at vi har utdanninger som legger til rette for at vi kan lære hele livet. Dette kommer til å bli enda viktigere fremover i et arbeidsliv som endres raskt og stiller høye krav til kompetanse. Jeg håper flere får øynene opp for tilbudene fagskolene har, sier Asheim.

Teknologiske fag og helsefag har flest plasser og flest søkere

Seks av ti har kommet inn på et teknologisk studium, mens to av ti har kommet inn på studier innenfor helsefag. Kvinner utgjør 87,7 prosent av søkerne som har fått tilbud innenfor helsefag, og 93,8 prosent av søkere som har fått tilbud innenfor teknologiske fag er menn.

Fakta om fagskoleplassene

  • Totalt er det 9 319 søkere til 8 817 studieplasser. Man kan velge mellom 353 studier ved 30 fagskoler i Samordna opptak.
  • Det er 7 522 søkere som er kvalifisert for minst ett studium, og av disse har 6 005 søkere fått tilbud om studieplass. Forskjellen skyldes at det er flere søkere enn studieplasser ved en del studier.
  • Blant de som får tilbud om studieplass, får 5 409 søkere (90 prosent) tilbud ved sitt høyest prioriterte studieønske.
  • 30 prosent av alle som har kommet inn på et studium er kvinner, mens 70 prosent er menn. Den skjeve kjønnsbalansen finnes også i søkertallene, og gjenspeiler at de tekniske fagene utgjør en stor andel av studiene, hvor det er en overvekt av menn.
  • To av tre søkere har kommet inn på et deltidsstudium.

Mer statistikk og tall fra Samordna opptak finner du her. En sammenfatning av hvem som har fått tilbud om plass ved fagskolene finner du her.