62 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen 28. september ble 62 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er forbrukerrettighetsdirektivet og forordning om internasjonal gjesting i mobilnett.

Ambassadør Atle Leikvoll i EØS-komiteen 28. september. Foto: EFTA-sekretariatet

På møtet i EØS-komiteen 28. september ble 62 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er forbrukerrettighetsdirektivet og forordning om internasjonal gjesting i mobilnett.

Den tredje forordningen om internasjonal gjesting i offentlige mobilnett, såkalt roaming, ble innlemmet i EØS-avtalen under komitémøtet. Regelverket skal gjøre det billigere å bruke mobil på reise i EU-landene. For første gang blir det også en makspris for å surfe på nett med mobile enheter slik som nettbrett innen EU/EØS-området.

Siden 2007 har EU hatt regler som setter pristak på mobilsamtaler sendt i EU/EØS-området, noe som har bidratt til at det har blitt billigere å bruke mobil i utlandet. Norge er omfattet av dette regelverket gjennom EØS-avtalen.

Forbrukerrettighetsdirektivet
Direktivet om forbrukerrettigheter som nå er innlemmet i EØS-avtalen vil medføre forbedringer til rettighetene til forbrukere i Europa, noe som også vil komme norske forbrukere til gode. 

Europeiske forbrukere får med det nye regelverket like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg innen 14 dager for salg utenfor butikk. Det gjelder typisk netthandel, telefonsalg, dørsalg og homeparties. Samtidig kan Norge blant annet beholde sine nasjonale regler om fem års reklamasjonsfrist i forbrukerkjøp og reglene om urimelige avtalevilkår. 

Toll og fisk
EU tok også opp at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 har besluttet å legge om fra kronetoll til prosenttoll på enkelte landbruksprodukter. EUs representant uttrykte bekymring over dette og mener at det ikke er i tråd med intensjonen i EØS-avtalen og de forhandlingene vi har hatt. Norge påpekte at vi mener omleggingen er i tråd med våre handelspolitiske forpliktelser både når det gjelder WTO og artikkel 19 i EØS-avtalen. Vi er samtidig rede til å konsultere med EU om denne saken også videre.

Island ga uttrykk for bekymring når det gjelder EUs vedtak om en rammeforordning om tiltak mot land som tillater ikke-bærekraftig fiske av bestander av felles interesse.

Redusert antall utestående rettsakter
På møtet i EØS-komiteen uttrykte både EU og EFTA/EØS-landene enighet om å fortsette samarbeidet om å overvåke prosessen videre for de utestående rettsaktene som skal innlemmes i EØS-avtalen. Ambassadør Atle Leikvoll opplyste samtidig at man med dagens møte har innlemmet flere rettsakter i EØS-avtalen hittil i 2012 enn det totale antallet i 2011.

Listen med rettsakter finner du her.

Til toppen