Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6,25 millioner til aktivitet i kulturhusene

I dag har regjeringen fordelt 19,98 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. Pilotprosjektet Kulturspirer i regi av Norsk Kulturhusnettverk får 6,25 millioner kroner til lokal og regional kultursatsing for unge.

- Regjeringsplattformen slår fast at barn og unge skal ha tilgang på gode kunst og kulturopplevelser – både som publikum og utøvere. Kulturspirer vil gi unge amatørkunstnere i hele landet gode utviklingsmuligheter, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Framveksten av nye kulturbygg følges på denne måten opp av et større fokus på innhold. Regjeringen ønsker mer aktivitet i landets kulturhus. 

- Kulturhusene spiller en helt sentral rolle i utviklingen av både det profesjonelle og frivillige kulturfeltet. I tråd med anbefalinger fra Kulturutredningen styrker vi den kulturelle grunnmuren og understøtter det gode arbeidet som allerede foregår lokalt, sier kulturministeren.

Norsk Kulturhusnettverk organiserer i dag rundt 100 kulturhus over hele landet. Disse er lokale og regionale møteplasser og arenaer for amatører og profesjonelle utøvere av kunst og kulturaktiviteter. De spiller også en viktig rolle i å gi barn gode oppvekstvilkår.

 

Til toppen