660 millioner kroner til Norges idrettsforbund i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er i statsråd i dag tildelt 660 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2016. Dette er en økning på 24 millioner kroner fra 2015.

Gruppebilde av NIFs 1. visepresident Kristin Kloster Aasen, kulturminister Linda Hofstad Helleland og NIF-president Tom Tvedt.
1. visepresident i NIF Kristin Kloster Aasen, kulturminister Linda Hofstad Helleland og president i NIF Tom Tvedt. Foto: Geir Owe Fredheim/Idrettsforbundet

- Regjeringen prioriterer på denne måten å styrke satsingen på ungdomsidrett, på toppidrett og på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- 2016 er Idrettens Ungdomsår. Med en satsing på dette formålet forventes det at ungdom i enda sterkere grad enn i dag møter et variert tilbud og får utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner, sier kulturministeren.

Regjeringen styrker også satsingen på toppidrett med 7 mill. kroner fra 2015. Tilskuddet skal bidra til videreutvikling av en sterk og helhetlig norsk toppidrettssatsing.

- Tilskuddet til NIF innebærer også en økt satsing på idrett for personer med nedsatt funksjonsevne. I 2015 styrket Regjeringen satsingen på denne målgruppen med 20 millioner kroner. For 2016 er tilskuddet økt med ytterligere 4 millioner kroner, sier Helleland.

Tilskuddet til NIF omfatter grunnstøtte til NIFs sentraladministrasjon, idrettskretser og særforbund. NIF skal være en åpen og inkluderende organisasjon, og tilskuddet skal bidra til å utvikle aktiviteten som foregår lokalt i idrettslagene. Også på lokal plan er aktivitetstiltak for barn og ungdom et prioritert område. Det samme gjelder idrett for personer med nedsatt funksjonsevne.