Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

67 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Av Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen fredag 12. desember ble 67 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler for å begrense tilgang til stoffer som kan brukes til å fremstille hjemmelagde bomber og regler om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål.

EU-ambassadør Atle Leikvoll i EØS-komiteen 12. desember 2014
EU-ambassadør Atle Leikvoll på møtet i EØS-komiteen fredag 12. desember 2014. Foto: EFTA-sekretariatet, Brussel Foto: EFTA-sekretariatet, Brussel

Med årets siste møte i EØS-komiteen er til sammen 627 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen i 2014, det høyeste antallet siden 1999 og det nest høyeste antall siden avtalen trådte i kraft. Informasjon om alle rettsaktene finnes her.

Økt kontroll med bombekjemikalier

Forordringen om markedsføring og bruk av stoffer som kan misbrukes til fremstilling av eksplosive varer omfatter 15 stoffer eller stoffblandinger. Like regler i medlemslandene og økt kontroll med bombekjemikalier skal forhindre blant annet terrorister å utnytte de eksisterende ulikhetene i landenes sikkerhetsregler.

Forordningen stiller krav om at det skal opprettes et eller flere kontaktpunkter med klart angitt telefonnummer og e-postadresse for rapportering av mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri av stoffene. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Beskyttelse av dyr

På møtet i EØS-komiteen ble også regler om beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Hovedformålet med det nye direktivet er å oppnå en betydelig bedring av velferden for dyr som brukes i vitenskapelige forsøk, skape like vilkår for industrien og fremme forskningsaktivitet i EU.

Direktivet er basert på behovet for å erstatte, redusere og forbedre dyreforsøk. Direktivet skal også bidra til å øke kvaliteten i forskningen som utføres i EU og sikre høye standarder for human- og dyrehelsen, samt beskyttelse av miljøet.

Orienterte om TTIP-forhandlingene

På møtet i EØS-komiteen orienterte Europakommisjonen om status i forhandlingene mellom EU og USA om et handels- og investeringspartnerskap (TTIP). EU/EØS-siden ga uttrykk for at man ser frem til fremtidige orienteringer og oppdateringer i EØS-komiteen og underliggende arbeidsgrupper.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 6. februar 2015.

Se også:
Nettsidene til EFTA-sekretariatet i Brussel

 

Til toppen