70-årsmarkeringen av D-dagen i Normandie

Hermanville-sur-Mer, 6. juni 2014

Sjekkes mot fremføring

Deres Majestet,
Monsieur le ministre de la Défense Le Drian
Monsieur le maire M. Lelandais,
mine damer og herrer – og fremfor alt – kjære veteraner. 

For nøyaktig 70 år siden var Hermanville, SWORD BEACH og Normandie skueplass for et drama uten sidestykke. Angrepet på Atlanterhavsvollen var i gang. Nå skulle nazistenes terrorvelde endelig ta slutt.

Fire år tidligere var krigen kommet til vår kyst. Vi nordmenn glemmer aldri at franske styrker kom oss til unnsetning i 1940. Spesielt innsatsen til general Béthouart og hans soldater er lysende i historien om krigen i Nord.

Gjenerobringen av Narvik ga et glimt av håp i en tid da mørket senket seg over hele Vest-Europa. Våre land ble okkupert, men i Storbritannia kunne nye avdelinger bygges opp. Snart var USAs livreddende hjelp også et faktum. 

Dikteren Nordahl Grieg satte ord på de frie norske styrkers motivasjon for å føre kampen videre:

Når vi kommer inn fra havet,
har vi gaver med til dem.
Denne gangen skal vi bringe
frihet hjem.

Ja, det var fra havet våre frihetskjempere kom 6. juni 1944. De bar flagg fra USA, Canada, Polen, Nederland, Belgia, Storbritannia, Frankrike – og Norge. Flagg som fortsatt vaier stolt over disse strendenes en gang så blodige slagmark.

For friheten hadde en høy pris. Tusener av falne soldater. Tusener av sivile omkom – i kryssilden eller som følge av okkupantens grusomme represalier.

Den norske innsatsen denne dagen bestod av to jagerflyskvadroner, ti marinefartøy og 43 handelsfartøy.  Jageren «Svenner» ble torpedert tidlig om morgenen noen nautiske mil utenfor stranden her. Her gikk 33 liv tapt. Jeg vil rette en spesiell takk til Monrad Mosberg, en av dem som overlevde, og som er sammen med oss i dag.

Monumentet «Orlogsgasten» minner oss om hvilke prøvelser våre krigsseilere fra Marinen og Handelsflåten sto overfor. Deres bidrag til den allierte seier var uvurderlig. Derfor skal de ha nasjonens evige heder og takk.

Monsieur le ministre; Vi har nå fred i våre land. Denne tryggheten er basert på samarbeid og felles forpliktelser innenfor rammen av FN, NATO og EU.

Vi har videreført et kulturelt, økonomisk og sikkerhetspolitisk samarbeid med våre viktigste allierte fra andre verdenskrig. Vi har også åpnet opp for andre nasjoner med samme verdigrunnlag, blant annet Tyskland. Det gir oss styrke og gjennomslagskraft. 

Solidariteten er vårt ankerfeste. Det er den stolte arven fra Normandie og limet som gjør det mulig for våre soldater i dag å stå skulder ved skulder i internasjonale operasjoner. La oss hegne om alliansen og freden i Europa. La oss vokte landet vårt. La oss bevare demokratiet.

Vive la France !         Vive la Norvège !         Vive la liberté !

[ Fransk versjon (pdf) ]