Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

70 valgobservatører til Norge under valget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har akkreditert 70 norske og internasjonale valgobservatører til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Valgobservatørene vil besøke valglokaler både under forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen.

Det kommer internasjonale observatører til Norge i regi av blant annet Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), Kristelig Folkeparti og Høyres Hovedorganisasjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer et seminar søndag 8. september for alle akkrediterte valgobservatører hvor de får en innføring i norsk valglovgivning og gjennomføring av valg. Videre vil deltakerne få kunnskap om hva som kjennetegner norske velgere, tiltak for å øke valgdeltakelsen blant unge velgere og sikkerhetsarbeid knyttet til valget.

Norge er gjennom ulike internasjonale konvensjoner og dokumenter forpliktet både til å invitere og å ta imot nasjonale og internasjonale valgobservatører. Formålet med valgobservasjon er å vurdere om valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

 

 

Til toppen