700 færre ledige i desember

I syv av årets måneder har vi sett nedgang i den registrerte ledigheten. – Jeg tror på en moderat bedring av arbeidsmarkedet i 2017 og er nøktern optimist, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Antall helt arbeidsledige gikk ned med 700 personer fra november til desember. Den registrerte arbeidsledigheten er nå på 2,8 prosent.

– Jobbskaping og kampen mot ledigheten etter oljeprissjokket har vært regjeringens høyest prioriterte oppgave i 2016. Store bane- og vegprosjekter, samt satsing på vedlikehold og oppussing i Kommune-Norge gir nye arbeidsplasser og holder folk i arbeid, kommenterer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Flere tiltak

Statsråden trekker frem regjeringens aktive politikk med flere tiltaksplasser, mer penger til bedriftsomstillinger og et forbedret regelverk for dagpengemottakere som andre forklaringer på hvorfor det nå går bedre. Det er færre helt ledige enn på samme tid i fjor, og ledigheten har gått ned i de fleste fylker. Det er fortsatt økning i fylkene på Sør- og Vestlandet, som er sterkest berørt av omstillingen i oljesektoren.

– 2016 har vært et tøft år for mange. For mange mennesker er fortsatt uten jobb, noe som er ekstra krevende i disse juletider. Mye tyder imidlertid på at vi som nasjon er over den bratteste kneika, sier statsråden, men legger til:

– Også i 2017 er flere jobber jobb nummer én for regjeringen. Budsjettet for neste år viderefører storsatsingen på infrastruktur, kunnskap og forskning. Det vil hjelpe i den omstillingen Norge står i.

 

Fakta om arbeidsledigheten i desember 2016

  • Ved utgangen av 2016 var det registrert 78 556 helt ledige arbeidssøkere. I tillegg deltok 19 950 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak.
  • Antall helt ledige i desember er 3 prosent lavere enn på samme tid i fjor og summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er uendret fra samme tid i fjor.
  • Justert for normale sesongvariasjoner var det en reduksjon i antall helt ledige fra november til desember på 700 personer og en reduksjon på 200 hvis man ser på summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

 

 

Til toppen