700 flere helt ledige i juni

- Ledigheten fortsetter å øke, og det er nå 3 900 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kommentar til ledighetstallene som ble publisert av Nav fredag 3. juli.

Ved utgangen av juni var det registrert 77 300 helt ledige. Det er fem prosent flere enn på samme tid i fjor og utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Mye av økningen i arbeidsledigheten finner sted på Vestlandet og er knyttet til omstillingene i oljesektoren.

- For de som er blitt arbeidsledige er det ett viktig mål; å komme over i ny jobb. Regjeringens politikk legger til rette for at omstillingene og jobbovergangene kan skje raskt og effektivt, sier statsråden.

I Rogaland er ledigheten nå 55 prosent høyere enn på samme tid i fjor og utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Blant ingeniører og ikt-fag er ledigheten 61 prosent høyere enn på samme tid i fjor, men utgjør bare 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Til toppen