75 millioner til frivillige som hjelper ensomme

Regjeringen bevilger 75 millioner kroner til frivillige organisasjoner som hjelper mennesker som har vært ensomme under koronakrisen.

Bent Høie og Hans Christian Lillehagen signerer avtale
Stiftelsen Dam får i oppdrag å forvalte 75 millioner kroner som skal gå til frivillige. Her signerer helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam avtalen. Foto: Trude Bakke/HOD

Pengene går til blant annet møteplasser og aktiviteter til de som er sosialt isolert. Midlene skal forvaltes av Stiftelsen Dam.

– Jeg er glad for at vi kan styrke tilbudet til de mange som har vært isolerte og ensomme under pandemien. Gjennom sin kunnskap og kompetanse vil Stiftelsen Dam bidra til å få midlene ut på en rask og effektiv måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tilskuddet skal bidra til å nye tiltak for mennesker som opplever sosial isolasjon eller passivitet som følge av smittevernreglene. Prosjektene må være knyttet til den pågående koronaepedemien.

– Organisasjonene kommer til å bruke disse pengene både til å få i gang igjen aktiviteten og til å skape noe nytt. Det vil komme mennesker over hele landet, som kjenner smittefaren på kroppen, til gode, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam.

Tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene vil bli prioritert. Også likepersonsarbeid i form av digitale møter kan få støtte.

– Programmet åpner for søknader allerede 25. juni, og vi vil oppfordre frivillige organisasjoner til å søke, sier Høie.

Se Stiftelsen Dams hjemmesider for nærmere informasjon om programmet.

Her finner du avtalen og regelverket for programmet: Avtale HOD og Dam PDF.pdf