8. mars:

Norsk støtte til å bekjempe vold mot kvinner i Europa

EØS-midlene

Det skjer overalt. Det skjer fordi de er kvinner. «Mária» er en av dem: – Jeg ble slått. Hadde det ikke vært for krisesenteret, ville jeg ikke stått foran dere her i dag.

Foto: Slniecko Center
– Jeg klandret meg selv for det som skjedde, sa «Mária» til blant andre statssekretær Ingvild Næss Stub (i bakgrunnen) under lanseringen i Slovakia. Foto: Slniecko Center

I anledning Den internasjonale kvinnedagen 8. mars informerer Utenriksdepartementet om Norges støtte til å bekjempe vold mot kvinner i Europa gjennom EØS-midlene.

Vold mot kvinner er et brudd mot grunnleggende rettigheter og et samfunnsproblem som rammer alle lag av samfunnet på tvers av landegrenser. I EU er kostnadene beregnet til 228 milliarder euro per år.

«Mária» bor i Slovakia. I november i fjor stod hun fram med sin historie under lanseringen av det norske programmet for å hjelpe voldsofre i Slovakia.

Ble truet
– Jeg klandret meg selv for det som skjedde. Jeg ble truet og fortalt at jeg var syk og at barna ville bli tatt fra meg. Til slutt ble det uutholdelig, fortalte hun.

Men på krisesenteret var det fullt. Hun måtte bo hos venner, men fikk tilbud om å benytte ulike tjenester på krisesenteret til organisasjonen Slniecko på dagtid. Det ble redningen.

Å øke antall plasser på krisesentrene er noe av det Norge bruker EØS-midler på i Slovakia. Så langt er fire nye sentre godkjent. Flere skal det bli. Slniecko åpner snart ett av dem i byen Nitra om en måneds tid. Her skal kvinnene og deres familier i tillegg til beskyttelse tilbys juridisk og psykologisk rådgivning og diverse kurs for å gjøre det lettere å starte livet på nytt. Se bilder fra senteret i videoen nedenfor.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge tiltak i 14 land for å bekjempe vold mot kvinner (Bulgaria, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia og Ungarn). Per i dag utgjør støtten over 200 millioner kroner (25 millioner euro).

Tiltak som finansieres:

  • Etablering av 17 nye krisesentre og økt kapasitet ved inntil 20 eksisterende sentre. Dette inkluderer om lag 200 nye plasser i Slovakia
  • Opplæring av 500 polititjenestemenn i Litauen for å gjøre dem bedre i stand til å håndtere voldssaker, samt etablering av landets første system for voldsalarmer
  • Etablering av døgnåpen krisetelefon i Estland
  • Opplæring av 3000 fagpersoner i Polen som arbeider med å bekjempe vold mot kvinner

Innsatsen er rettet inn mot å ta tak i årsakene så vel som konsekvensene av vold mot kvinner. I tillegg legges det vekt på holdnings- og informasjonskampanjer. Det skal hindre at mangel på forståelse gjør at kvinner unngår å søke hjelp og anmelde overgriperne slik at de blir stlit til ansvar.

     Les mer: Eksempler på prosjekter fra hvert land

Behovene er store. En rapport viser at 62 millioner kvinner i EUs medlemsland (33 prosent) har blitt utsatt for fysisk eller seksuell vold etter fylte 15 år. 5 prosent har blitt voldtatt.

     Les mer: Rapporten fra EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA)

Samarbeid med Norge
En rekke mottakerland av EØS-midler har ønsket å samarbeide med Norge for å bekjempe og forebygge vold mot kvinner.

De fleste programmene gjennomføres i samarbeid med Europarådet og mellom fagetater i Norge og mottakerlandene. Norske aktører som allerede er involvert, inkluderer blant annet Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Krisesentersekretariatet. Flere norske frivillige organisasjoner deltar også i gjennomføringen av prosjekter. Organisasjonen Slnieckos prosjekt i Slovakia skjer for eksempel i samarbeid med krisesentrene i Oslo og Glåmdal.

     Les mer: Ny konvensjon beskytter kvinner mot vold

Til toppen