8 millioner kroner til bedre dyrevelferd

Forskningsrådet bevilger 8 millioner kroner til et forskerprosjekt om dyrevelferd og effektene av offentlige reguleringer og virkemiddelbruk.

Mattilsynet ønsker på sine forvaltningsområder å styrke kunnskapen om hvilke effekter ulike former for virkemiddelbruk har. Gjennom denne utlysningen ønskes det å oppnå bedre kunnskap om offentlige reguleringer og virkemiddelbruk med henblikk på å ivareta dyrevelferdslovens formål. 

- Mattilsynet har et svært viktig samfunnsoppdrag når det gjelder tilsyn med dyrevelferd. Regjeringen vil ha effektiv forvaltning og virkemiddelbruk, derfor er denne forskningen så viktig, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Programstyret i BIONÆR besluttet 30. oktober 2014 å bevilge 8 millioner kroner til en søknad med prosjekttittel “Realisation of animal welfare goals in Norway's food sector” ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Prosjektet er fireårig med start høsten 2014.

Bevilgningen er resultatet av øremerkede midler fra Landbruks- og matdepartementet til forskning som kan styrke forvaltningen av verdikjeden for matproduksjon. Utlysningen har vært gjennomført i nært samarbeid med Mattilsynet. Det kom inn fire søknader til utlysningen. Alle prosjektene var relevante og hadde tverrfaglig samarbeid mellom natur- og samfunnsvitenskap. Hver søknad ble vurdert av 4-5 internasjonale fageksperter.

Grisunge.
Forskningsrådet bevilger 8 millioner kroner til et forskerprosjekt om dyrevelferd og effektene av offentlige reguleringer og virkemiddelbruk. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen