800 flere ledige i januar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vi ser en fortsatt økning av ledigheten. Jobb nummer én for regjeringen er å legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Økningen er i tråd med det som regjeringen har lagt til grunn. Det er fortsatt Sør- og Vestlandet som har størst utfordringer, mens det er etterspørsel etter arbeidskraft nordpå og i innlandet.

– Oppgaven er å få de ledige personene til å finne de ledige jobbene, understreker statsråden.

Regjeringen har styrket antall tiltaksplasser med 4000, sammenlignet med i fjor. Det gir flere arbeidsledige tilbud om midlertidig arbeid og aktivitet.

– Regjeringen legger til rette for nye jobber gjennom et offensivt budsjett og en kraftfull tiltakspakke. Tiltakene er målrettet mot Sør- og Vestlandet. Vi endrer også regelverk når det er nødvendig. Jeg foreslår nå å gjøre det enklere å kombinere dagpenger med utdanning. Det vil gi flere som nå har mistet jobben mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjen.

Fakta

Den registrerte ledigheten økte med om lag 800 fra desember til januar. Antall registrerte helt ledige i januar er 93 300, som er 3,4 prosent av arbeidsstyrken. I januar økte arbeidsledigheten i 13 fylker, mens det var nedgang i de andre fylkene.  Den prosentvise økningen i arbeidsledigheten i januar var størst i Vest-Agder og Rogaland, mens nedgangen var størst i Østfold og Nordland.