820 millioner kroner i reformstøtte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utbetaler nå 820 millioner kroner i reformstøtte til kommunene som gikk sammen ved årsskiftet. – Jeg vil gratulere kommunene med det gode arbeidet de har gjort med å bygge de nye kommunene. Pengene kan brukes der kommunene selv mener det er viktigst, sier statsråd Monica Mæland.

Målet med kommunereformen er at alle i hele landet skal ha like god tilgang på gode velferdstjenester. Regjeringen er spesielt opptatt av å sette kommunene i stand til å ta vare på de som særlig trenger hjelp fra det offentlige. Det krever større kommuner med sterke fagmiljøer.

Opp til kommune hvordan de vil bruke pengene

Reformstøtte til nye kommuner var en del av de økonomiske virkemidlene ved kommunereformen, som ble vedtatt av Stortinget våren 2014. Støtten avhenger av antall innbyggere i den nye kommunen. Totalt får de 43 nye kommunene utbetalt 820,4 millioner kroner. Det legges ingen føringer på bruk av reformstøtten.

− Mange lokalpolitikere har brukt reformperioden på å ta et modig og fremtidsrettet velg om å slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Jeg er imponert over innsatsen som er gjort lokalt, og er trygg på at disse kommunene har tatt det riktige valget for sine innbyggere, sier Mæland

Antall innbyggere i den nye kommunen

Reformstøtte i millioner kroner

0-14 999 innbyggere

5,578

15 000- 29 999 innbyggere

22,314

30 000- 49 999 innbyggere

27,892

Over 50 000 innbyggere

33,471

 Kommuner som slo seg sammen i perioden frem til årsskiftet mottok både tilskudd til dekning av engangskostnader og reformstøtte. For nye sammenslåinger er disse tilskuddene slått sammen til et nytt engangstilskudd ved kommunesammenslåing, som utbetales ved nasjonalt vedtak om sammenslåing.

Fortsatt behov for sammenslåinger

Selv om mange kommuner har slått seg sammen, har ikke kommunereformen endret kommunestrukturen i Norge. Det vil fortsatt være mange små og sårbare kommuner. Etter nyttår har halvparten av kommunene 5.000 innbyggere og omlag 120 kommuner har under 3.000 innbyggere.

Mæland håper de små kommunene lar seg inspirere av de som nå har slått seg sammen. Hun oppfordrer lokalpolitikerne i alle kommuner om å se på hvordan de skal løse dagens utfordringer og utfordringene de vet kommer i årene framover.

− Jeg mener alle kommuner, både store og små, jevnlig bør diskutere og vurdere om kommunegrensene er tilpasset morgendagens utfordringer. For mange vil den beste løsningen være å bygge en større kommune sammen med nabokommuner, sier hun.

Kommunal- og modernieringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00