86 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen fredag 3. mai ble til sammen 86 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning som gjør at norske bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner kan registrere toppdomenet «.eu» på internett.

Dette har til nå ikke vært mulig, da Europakommisjonen har tolket regelverket til å gjelde innenfor medlemslandenes geografiske område. I fjor endret Kommisjonen holdning, og etter vedtaket i EØS-komiteen blir det mulig for norske bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner å registrere nettadresser som slutter på «.eu». Toppdomenet «.eu» vil være et parallelt system til «.no»-domenet og vil i seg selv ikke kreve endringer i dagens norske system.

På møtet i EØS-komiteen ble også et endringsdirektiv innlemmet som forlenger vernetiden for utøvere i og produsenter av lydopptak fra 50 til 70 år. Forlengelsen gjelder bare lydopptak og ikke audiovisuelle produksjoner.

Endringsdirektivet, som krever Stortingets samtykke, bestemmer blant annet at det også skal opprettes særskilte fond for studiomusikere. Hensiktene er å forbedre særlig studiomusikernes sosiale situasjon da stadig flere av disse lever lenger enn nåværende vernetid.

På møtet i EØS-komiteen gjorde man opp status for arbeidet med å redusere utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Hittil i 2013 er i overkant av 180 rettsakter innlemmet i avtalen. Arbeidet med å redusere utestående rettsakter fortsetter.

Her er en oversikt over rettsaktene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på møtet i Brussel 3. mai.

Til toppen