90 års kamp for dyrehelsen

I 1920 la en båt med smittet kveg til kai i Antwerpen. Det var starten på et utbrudd av den fryktede dyresykdommen rinderpest. Dette ble også starten på Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). I 2011 ble sykdommen erklært utryddet, mye takket være OIEs innsats

I 1920 la en båt med smittet kveg til kai i Antwerpen. Det var starten på et utbrudd av den fryktede dyresykdommen rinderpest. Dette ble også starten på Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). I 2011 ble sykdommen erklært utryddet, mye takket være OIEs innsats.

- Norge har en meget god dyrehelse og vi har lite sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Mennesker, dyr og mat kan imidlertid spre smittestoff over hele verden. Verdens dyrehelseorganisasjon sitt arbeid er derfor viktig, og Norge deltar aktivt i dette arbeidet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Tre år etter utbruddet i Belgia – i 1924 – ble Office Internationale de Epizooties (OIE) dannet, med hovedsete i Frankrike. 28 land signerte, i dag har organisasjonen 178 medlemsland og har byttet navn til World Organisation for Animal Health (Verdens dyrehelseorganisasjon, men fortsatt med forkortelsen OIE). I 2014 feirer OIE 90 år. Norge kom med 9. juni 1947. Epizooti er for øvrig betegnelsen på dyresykdommer som sprer seg med stor hurtighet over store landområder; tilsvarende epidemi hos mennesker.

Kyr
Norsk dyrepopulasjon er frisk, og det er også bra for menneskehelsen. 70 prosent av nye menneskesykdommer kommer fra dyr. (Foto: Geno – Rasmus Lang-Ree)
Til toppen