900 forskningsmillioner til næringslivet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådet skal dele ut 900 millioner kroner til bedrifter med gode ideer.

Borreggard fikk 20 millioner kroner fra Forskningsrådets BIA-program i vinter. Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland fikk se noen av forskningsprosjektene da de besøkte fabrikken i 2014.
Borreggard fikk 20 millioner kroner fra Forskningsrådets BIA-program i vinter. Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland fikk se noen av forskningsprosjektene da de besøkte fabrikken i 2014. Foto: NFD/Martine Røiseland

- Norge er i omstilling. Heldigvis er bedriftene flinke til å tenke nytt. Nå lyser Forskningsrådet ut penger til innovasjonsprosjekter. Jeg vil oppfordre alle bedrifter med gode ideer til å søke, sier næringsminister Monica Mæland.

Forskningsrådet lyser ut penger gjennom åtte innovasjonsprogrammer. Totalt er det 900 millioner kroner i potten.

Alle sektorer og bransjer

Fristen for å søke om penger er 12. oktober.

- Forskning og utvikling kan være en nøkkel til å skape ny vekst. Disse midlene er ment for bedrifter innen alle sektorer og bransjer, og vi håper å få inn mange gode søknader, sier adm. direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Satsing på forskning og innovasjon i næringslivet er en viktig prioritering for regjeringen, Venstre og KrF, og dette har blitt styrket kraftig i budsjettene de siste årene. 

Næringsministeren oppfordrer bedriftene til å forske mer. 

- Regjeringen har som mål at Norge skal være et av Europas mest innovative land. Derfor har vi styrket ordninger som bidrar til mer forskning og innovasjon. Slik legger vi til rette for nye bedrifter, produkter og tjenester – og nye arbeidsplasser, sier Mæland.

Vil nå nye bedrifter

Et viktig mål for Forskningsrådet er å mobilisere nye bedrifter.

− Forskningsrådet har jobbet aktivt med å forenkle søknadsprosessen de siste årene. Det er mulig å sende inn en prosjektskisse og få uforpliktende rådgivning før søknaden sendes inn. Vi gir råd om hvilket program bedriften bør søke, og konkrete innspill til bedring av søknaden. Særlig bedrifter som ikke har søkt penger hos oss tidligere eller vil gå i nye retninger, vil ha stor nytte av dette, sier Hallén.

Bedriftene kan også få hjelp til å utvikle ideer gjennom prosjektverksteder.

Mer om de enkelte programmene:

Petroleum, energi, klima og miljø:
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
ENERGIX – Stort program energi
PETROMAKS2 – Stort program for petroleumsforskning
CLIMIT – Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi

Landbruk, fiskeri og havbruk:
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena
HAVBRUK – Stort program for havbruksforskning
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer

Maritim:
MAROFF – Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Nano- og mikroteknologi:
NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

Øvrige bransjer og forskningsområder
BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena