917 årsverk i reindriften

Reindriften hadde 917 årsverk i 2013, viser en arbeidstidsundersøkelse utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Årsverkstallet er beregnet ut fra en spørreundersøkelse sendt til samtlige siidaandeler (driftsenheter) i Norge.

Undersøkelsen ble utført av NILF i 2012-2013 på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Dette er den første arbeidstidsundersøkelsen siden 1987-89.

Antall årsverk blir beregnet hvert år utfra blant annet antall siidaandeler og reineiere og publiseres i Reindriftsforvaltningens Totalregnskapet for reindriften.

Basert på den nye spørreundersøkelsen ble beregningen av antall årsverk fornyet. Den nye beregningen gir et litt lavere antall årsverk enn den gamle beregningen. Det kan blant annet skyldes mekaniseringen som har foregått i reindriften. Resultatene fra den nye beregningen var en del av grunnlaget for forhandlingene av Reindriftsavtalen som gjelder fra 1. juli 2014.

Reintelling.
Reindriften hadde 917 årsverk i 2013. (Foto: Reindriftsforvaltningen)
Til toppen