9,17 millioner til Flatanger etter brannen i vinter

Brannen i januar/februar på Sørnesset medførte store ødeleggelser. Flatanger kommune har hatt høye utgifter blant annet til slukking av selve brannen, men også til gjenoppbygging av kommunal infrastruktur. Kommunen har i tillegg utfordringer knyttet til arealplanlegging og saksbehandling som følge brannen.

Regjeringen gir derfor 9,17 millioner kroner i ekstraordinære skjønnsmidler til Flatanger kommune.

Til toppen