9,3 millioner til ny hall ved Olympiatoppen/Toppidrettssenteret

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gjennom spillemidlene til idrettsformål fordeles det 9,3 millioner kroner over to år til en midlertidig hall ved Toppidrettssenteret. Halvparten av beløpet fordeles i år. I tillegg fordeles 2,3 millioner kroner til rehabiliteringstiltak ved Toppidrettssenteret.

- Jeg er glad for å kunne bidra til å til at våre beste utøvere får bedre treningsmuligheter. En ny hall ved Olympiatoppen vil være et godt tillegg til det eksisterende senteret, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Toppidrettssenteret har en sentral betydning for toppidrettssatsingen i Norge. For å sikre en god drift av senteret, er det nødvendig å følge opp med rehabilitering og videreutvikling av senteret. Dette bidrar staten med gjennom årets tildeling, sier statsråd Hofstad Helleland.

Olympiatoppen har i dag en sal for basis-, teknisk og motorisk trening. Kapasiteten er sprengt både når det gjelder antall utøvere og plass til spesialutstyr til denne treningen. Den nye midlertidige hallen settes opp for å få til en bedre tilpasset trening, mer arbeidsro, høyere treningskvalitet og bedre sikkerhet. Samtidig vil det bli mindre behov for å benytte haller rundt i byen. Spillemidlene skal dekke 50 % av kostnadene.