935 000 kroner til Kvinesdal kommune etter Synne

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kvinesdal kommune pådro seg skader under ekstremværet "Synne" i desember 2015. Kommunen får nå tildelt 935 000 kroner som kompensasjon for kostnadene.

- Storsamfunnet skal stille opp når kommuner får skader som følge av naturhendelser. Vi ønsker å unngå at innbyggernes tjenestetilbud rammes, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innvilget 935 000 kroner til Kvinesdal kommune. Kommunen pådro seg skader under ekstremværet "Synne" i desember 2015. Kompensasjonen skal bidra til å dekke kostnader til rehabilitering av vei og vann og avløp, i tillegg til kostnader kommunen fikk i akuttfasen.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00